Coronamaatregelen | Korfbalvereniging Tiel'72

Coronamaatregelen

De belangrijkste wijzigingen voor sport vanaf 6 november

De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;

  • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
  • Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines.
  • Dit geldt voor sporters en publiek;

Toevoeging vanuit KNKV ( NOC*NSF)

  • Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen voor het uitoefenen van hun taak. Denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters, onderhoudsmedewerkers en alle overige vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten op een binnen(sport)locatie wel een CTB tonen. Voor het betreden van de horecaruimte/kantine dient wel een CTB getoond te worden.
  • Een ouder/begeleider van een sporter met beperking hoeft geen CTB te tonen.
  • Publiek van 18 jaar en ouder is alleen welkom met een CTB. Ook chauffeurs van (jeugd)teams vallen onder publiek.
  • Voor het toegang krijgen tot de horeca is vanaf 13 jaar een CTB nodig.

Update n.a.v. vragenuurtje met de Gemeente Tiel over de coronamaatregelen (9 november 2021)

Beste leden, trainers, ouders en verzorgers,

Dinsdag 9 november hebben wij deelgenomen aan een digitaal vragenuurtje met de Gemeente Tiel over de nieuwe coronamaatregelen.

In dit overleg is gevraagd hoe wij als vereniging om moeten gaan met de controle op het Corona Toegangsbewijs (CTB) en wat de gevolgen voor de vereniging zijn als wij als vereniging nalatig zijn in het controleren op het CTB.
Wanneer wij niet aan de regels voldoen volgt een waarschuwing of een sanctie. Bij meerdere waarschuwingen of als tijdens een controle blijkt dat wij als vereniging (bewust) geen controles uitvoeren dan zal de gemeente de vereniging sluiten. Bij een sluiting betekent het dat wij tot het einde van alle coronamaatregelen niet meer mogen korfballen. Wij zullen dan alle teams moeten terugtrekken bij het KNKV.

Controle
We moeten voor iedere training en op elke wedstrijddag alle spelers en toeschouwers van 18 jaar en ouder controleren, omdat aan het groene scherm niet te zien is of iemand gevaccineerd, hersteld of getest is. Wij mogen ook niet bijhouden wie wel en niet gevaccineerd/hersteld/getest is, daarom moet dit iedere training en bij iedere wedstrijd opnieuw gebeuren.

Omdat onze vrijwilligers al heel erg druk zijn en wij vanuit de gemeente te horen hebben gekregen dat er budget is voor financiële ondersteuning hebben wij besloten om tijdens de wedstrijddagen een externe partij in te huren die bij de ingang van de sporthal zal staan om iedereen te controleren op het CTB.

Tijdens trainingen is dit vanwege het financiële plaatje niet mogelijk en vragen wij aan de trainers of de teambegeleider of zij deze controle kunnen uitvoeren bij spelers van 18 jaar en ouder en bij ouders die tijdens de training komen kijken. Mocht je als trainer of begeleider deze controle niet willen of kunnen doen dan vernemen wij dat als bestuur graag via bestuur@tiel72.nl, zodat wij naar een passende oplossing kunnen zoeken. Naast het uitvoeren van de controle op het CTB is het advies van de gemeente om de buitendeur van de sporthal tijdens de training op slot te draaien. Op deze manier komen er geen mensen de hal binnen zonder dat de controle heeft plaatsgevonden. Laat hierbij de sleutel in de deur zitten i.v.m. de (brand)veiligheid. In de hallen zijn naast de toegangsdeur ook nooddeuren en uitgangen aanwezig.

Bestuur Tiel’72