Korfbalvereniging Tiel'72 |

De Corona-richtlijnen bij Korfbalvereniging Tiel’72

Met ingang van 16-03-2021 zijn, conform de gestelde richtlijnen van het RIVM, de volgende maatregelen van kracht:

Voor spelers t/m 26 jaar geldt:

 • Sporten is alleen toegestaan in de buitenlucht, dus op het veld
 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens het sporten niet nageleefd te worden
 • Er mogen onderlinge wedstrijden gespeeld worden tussen verschillende teams, houdt hierbij rekening met het feit dat vermenging tussen jeugd en senioren voorkomen wordt. Als blijkt dat trainen of het spelen van wedstrijden binnen de trainingsgroep niet mogelijk is, dan is vermenging tussen senioren en jeugd toegestaan.
 • Competities en (oefen)wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 • Sporten is alleen toegestaan in de buitenlucht, dus op het veld
 • Er mag alleen in viertallen gesport worden. De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
 • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan

Algemeen

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging (vanaf 38 °C)
 • Blijf thuis als iemand bij jou thuis verhoging/koorts heeft en/of benauwdheid
 • Blij thuis als iemand in jouw huis positief getest is op het coronavirus

Voor de kinderen:

 • Schud geen handen
 • Maak tijdens het sporten gebruik van je eigen materiaal, zoals bidon en sportkleding
 • Was voor en na de training je handen
 • Verlaat direct na de training of wedstrijd de accommodatie

Attributen en voorwerpen desinfecteren:

 • Het sportmateriaal (ballen, palen, manden, pilonnen e.d.) wordt na iederen laatste training/wedstrijd gereinigd met desinfectiemiddel door de teams die als laatste hebben getraind/gespeeld. We gaan ervan uit dat de materialen dus schoon het hok ingaan!
 • De vereniging zorgt voor voldoende desinfectiemiddel

Overige afspraken:

 • Kleedkamers en douches zijn gesloten en kunnen dus NIET gebruikt worden
 • De kantine is gesloten, zorg dus zelf voor drinken.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn
 • Het niet houden aan de afspraken, kan betekenen dat u wordt verzocht het sportpark te verlaten

Voor actuele updates zie ook website van KNKV en overheid.
Update: 19-03-2021

Laatste nieuws