Kantinecommissie | Korfbalvereniging Tiel'72

Kantinecommissie

Contact:
kantine@tiel72.nl

Leden kantinecommissie:
Aanspreekpunt:
Johan van ‘t Verlaat, 0344-610112

Leden:
Marco Rietdijk
Ingeborg Steenbeek

Kantine opening
Zaterdag 22 en 29 augustus zal de kantine weer geopend zijn ivm de oefenwedstrijden die dan gespeeld zullen worden.

Zaterdag 5 september zullen de wekelijkse wedstrijden weer starten. Op veler verzoek zullen we de planning voor de kantine diensten (in tegenstelling tot eerder bericht) invullen als voorgaande jaren.

Dit betekent dat vóór einde deze maand alle vrijwilligers een mail zullen ontvangen met het verzoek om zsm te reageren wanneer hij of zij kan. Hierbij kan dan rekening gehouden worden met eigen wedstrijden en eventueel rijdverplichtingen bij uitwedstrijden

GEZOCHT voor de trainingsavonden
Voor de trainingsavonden zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor achter de bar. Deze diensten zijn van maandag tot en met donderdag en vanaf +/- 1800 tot 2100 uur

Als je kan en wilt, stuur dan even een mail met je naam en telefoonnummer en welke dagen je zou kunnen. (Kantine@tiel72.nl)

Regels i.v.m. corona
Download hier de regels omtrent corona.

Covid19 update
Belangrijk om te weten is dat ook voor onze sportkantine geldt dat aan alle voorwaarden, die ook gelden voor de horeca conform de aanwijzingen en noodverordeningen, dient voldaan te worden.

Onderstaande de belangrijkste algemene richtlijnen

 1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. 
 2. Reinig bij binnenkomst grondig je handen 
 3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
 4. In de kantine geldt 1-richtingsverkeer, dit wordt duidelijk aangegeven
 5. In de kantine zijn alleen zitplaatsen, deze mogen niet verplaatst worden
 6. Aan de bar zijn geen zit- of staan plaatsen
 7. Op het terras mag je alleen staan, niet zitten.
 8. Op het terras is gebruik van dranken niet toegestaan
 9. Betaal bij voorkeur contactloos (pin of mobiel) 
 10. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
 11. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot de kantine worden ontzegd. Schade die de korfbalvereniging lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald. 

Terras
Wegens bovenstaande Covid19 maatregels is ervoor gekozen om het terras niet bij de kantine te betrekken waardoor het terras dus alleen gebruikt kan worden voor het bekijken van wedstrijden, rekening houdende met de geldende afstand maatregelen. Het is dus NIET toegestaan om boven op het terras gebruik te maken van drankjes. 

Vergaderruimte ten bate van commissie meetings
Wegens bovenstaande Covid19 maatregels is de vergaderruimte zelf per direct niet meer te reserveren.
LET OP: Indien er toch een reservering gedaan wordt en deze wordt geaccordeerd dient dit overleg in de kantine plaats te vinden. Houd hierbij ook rekening met bovenstaande regels, alsmede het eventueel open zijn van de kantine tijdens trainingsavonden.

Vergaderruimte ten bate van wedstrijdbesprekingen
Wedstrijdbesprekingen kunnen wegens de huidige geldende Covid19 richtlijnen niet meer plaatsvinden in de vergaderruimte. 

Reservering vergaderruimte
Kies hieronder in de kalender de dag en het tijdstip waarop de reservering start. In het formulier vul je de duur van de totale reservering in.