Algemene Ledenvergadering | Korfbalvereniging Tiel'72

Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING

Hierbij worden alle leden, commissie leden en donateurs van korfbalvereniging Tiel ’72 uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

MAANDAG 1 NOVEMBER – AANVANG 19.30 UUR

Het financiële verslag kan vanaf maandag 25 oktober a.s. worden opgevraagd door te mailen naar: bestuur@tiel72.nl

Let op: voor het bijwonen van de ledenvergadering is het noodzakelijk om een corona toegangsbewijs (QR-code) te hebben.

Met vriendelijke groet, Rian Wilzing

VOORLOPIGE AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2019
  4. Financieel verslag

5a. Verslag kascontrolecommissie

5b. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie

  1. Dechargeverlening penningmeester
  2. Begroting 2021-2022

Voorstel contributieverhoging: +3%

2022 2020
Senioren (19 jaar of ouder) 24,75 24,00
Junioren A-jeugd (16 t/m 18 jaar) 21,00 20,50
Aspiranten B + C (12 t/m 15 jaar) 17,00 16,50
Pupillen D, E, F (5 t/m 11 jaar) 15,00 14,50
Kangoeroe (4 t/m 5 jaar) 3,75 3,50
Kangoeroe (0 t/m 3 jaar) gratis gratis
Recreanten 13,00 12,75
Steunende leden 7,00 7,00
G-korfbal 9,75 9,75
  1. Functiewisselingen bestuur

Aftredend en herkiesbaar : Corrie Boudewijn
Tegenkandidaten kunnen zich 3 dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij het bestuur met tenminste 10 handtekeningen.

PAUZE

  1. Mededelingen bestuur met o.a. voorstel statutenwijziging en wet WBTR
  2. Rondvraag
  3. Sluiting