Vrijwilligerswerk | Korfbalvereniging Tiel'72

Vrijwilligerswerk

 Binnen onze vereniging is het normaal dat je bij aanvang van het lidmaatschap contributie betaald en een stukje vrijwilligerswerk verricht. Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan: onbetaald werk. Hierdoor kunnen wij de contributie relatief laag houden. Al het verenigingswerk wordt uitgevoerd door leden en ouders van jeugdleden. 

Ouders van jeugdleden t/m 15 jaar 

Ouders van jeugdleden t/m 15 jaar wordt verwacht dat zij bij het invullen van het inschrijfformulier aangeven op welke manier zij hun steentje willen bijdragen. Er wordt gewerkt met tijdsblokken van meestal 3 uur. Je kunt een keuze maken uit de volgende vrijwilligers werkzaamheden. 

1. Ophalen oud papier. Dit vindt iedere 3e vrijdag van de maand plaats en duurt ongeveer 2 uur. We starten om 18.15 uur en eindigen rond 20.30 uur. De AVRI levert de kraakwagens en Tiel `72 levert 2 vrijwilligers per kraakwagen om de kliko`s te legen. Per maand zijn er 10 vrijwilligers nodig.
2. Meedraaien kantinedienst. Op trainingsavonden (ma. t/m do) en zaterdagen tijdens competitiewedstrijden is de kantine geopend in het najaar en voorjaar. In de winter spelen we in de zaal. Op een trainingsavond is de kantine geopend van 18.00 uur tot 21.00 uur. Soms ook van 21.00 tot 22.30 uur. Op zaterdagen wordt er gewerkt met tijdsblokken van 3 uur en zijn er minimaal 3 vrijwilligers per tijdsblok nodig.
3. Schoonmaken van het clubgebouw. Dit vindt tweemaal per jaar plaats op een avond naar keuze. Per avond zijn 10 vrijwilligers nodig.
4. Training/ coaching/ begeleiding van een team. Bij interesse wordt contact met u opgenomen door de jeugd technische commissie. 

Opmerkingen 

– U kunt uw keuze doorgeven via het inschrijfformulier van uw zoon of dochter of via vrijwilliger@tiel72.nl
– Na een gemaakte keuze wordt er contact met u opgenomen. 

Spelende leden van 16 jaar en ouder 

Spelende leden van 16 jaar en ouder worden ingezet om vrijwilligerswerk te verrichten. Uitgangspunt is dat alle spelende leden hun steentje bijdragen en het vrijwilligerswerk eerlijk verdeeld wordt.
Spelende leden, die trainer en/of coach van een team worden zijn vrijgesteld voor onderstaande activiteiten. 

Ben je 16 of 17 jaar ( geen trainer en/of coach) , dan kun je de onderstaande volgorde ( 1 t/m 3 ) van je voorkeur voor vrijwilligerswerkzaamheden aangeven:
– Fluiten van oefen- en competitiewedstrijden (…..)
– Kantinedienst draaien (…..)
– Veld- en zaaldienst draaien. (…..) 

Ben je 18 jaar of ouder ( geen trainer en/of coach) , dan kun je de onderstaande volgorde ( 1 t/m 3) van je voorkeur aangeven:
– Fluiten van oefen- en competitiewedstrijden (…..)
– Kantinedienst draaien (…..)
– Ophalen oud papier (…..) 

Opmerkingen: 

– Jaarlijks wordt er contact met je opgenomen om de keuzevolgorde door te geven. Vervolgens zal de vrijwilliger coördinator dit bekijken en word je ingedeeld.
– De vrijwilliger coördinator behoudt zich het recht voor om de volgorde van voorkeur te wijzigen. Er wordt dan contact met je opgenomen.
– De meeste vrijwilligers werkzaamheden bestaan uit een blok van 3 uur. Per seizoen draai je minimaal tweemaal een blok van maximaal 3 uur v.w.b. kantine , veld- en zaaldienst.
– Voor ophalen van oud papier word je 3 maal per seizoen ingedeeld.
– Voor het fluiten van wedstrijden word je 6 maal per seizoen ingedeeld.
– Voor spelende leden, die graag wedstrijden willen fluiten en dit voor het eerst aangeven, zal de scheidsrechter coördinator zorgen voor begeleiding.
– Indien je van mening bent dat er omstandigheden zijn dat je bovengenoemd vrijwilligerswerk niet kunt doen, dan kun je een mail sturen naar: bestuur@tiel72.nl. Na de beoordeling van je mail wordt er contact met je gezocht.
– Een spelend lid, die het vrijwilligerswerk gedurende het seizoen weigert zal in het volgende seizoen tijdens de 1e helft van de competitie geen spelend lid meer zijn.