Vrijwilligerswerk 2020/2021 | Korfbalvereniging Tiel'72

Vrijwilligerswerk 2020/2021

Uit het Huishoudelijk reglement:
Spelende leden vanaf 16 jaar zijn verplicht om vrijwilligerswerk te doen. De invulling daarvan zal jaarlijks op de ALV worden bepaald.

Invulling vrijwilligerswerk
Uitgangspunt is dat alle spelende leden hun steentje bijdragen en het vrijwilligerswerk eerlijk verdeeld wordt onder de spelende leden. Het bestuur is vrij om onder bepaalde omstandigheden anders te beslissen. Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan: onbetaald werk.

Jaarlijkse activiteit (vrijwillig)
Van alle spelende leden wordt verwacht dat zij hun steentje zullen bijdragen tijdens het schoolkorfbal toernooi. Ook het coachen/begeleiden van een team dat meedoet aan het toernooi valt daar onder.

Invulling verplicht vrijwilligerswerk seizoen 2020/2021(onderling ruilen mag)
Spelende leden, die trainer en/of coach van een team worden, zijn vrijgesteld voor onderstaande activiteiten.

Ben je 16 of 17 jaar (geen trainer en/of coach), dan kun je de volgorde (1 t/m 3) van je voorkeur voor vrijwilligerswerkzaamheden aangeven:

 • Fluiten van oefen- en competitiewedstrijden; (………)
 • Kantinedienst draaien;              (………)
 • Veld en zaaldienst;           (………)

Ben je 18 jaar of ouder (geen trainer en/of coach), dan kun je de volgorde (1 t/m 3) van je voorkeur voor vrijwilligerswerkzaamheden aangeven:

 • Fluiten van oefen- en competitiewedstrijden; (………)
 • Ophalen oud papier;     (………)
 • Kantinedienst draaien;        (………)

  Opmerkingen:

 1. Voor spelende leden, die graag wedstrijden willen fluiten en dit voor het eerst aangeven, zal de scheidsrechter coördinator zorgen voor begeleiding.
 2. Alle vrijwilligerswerkzaamheden bestaan uit een blok van maximaal 3 uur. Per seizoen draai je minimaal tweemaal een blok van maximaal 3 uur.
 3. Middels het evaluatie/enquête formulier kun je je voorkeur aangeven. Daarna zal de vrijwilligerscoördinator dit bekijken en word je ingedeeld
 4. De vrijwilligerscoördinator behoudt zich het recht voor om de volgorde van voorkeur te wijzigen. Er wordt dan contact met je opgenomen.

Indien je van mening bent dat er omstandigheden zijn dat je bovengenoemd vrijwilligerswerk niet kunt doen dan kun je een mail sturen naar : bestuur@tiel72.nl . Na de beoordeling van je mail wordt er contact met je gezocht.
Een spelend lid, die het verplichte vrijwilligerswerk gedurende het seizoen weigert zal in het volgende seizoen tijdens de 1e helft van de veldcompetitie geen spelend lid meer zijn.