Contributie | Korfbalvereniging Tiel'72
De huidige contributies per maand zijn:

Kangoeroe (0 t/m 3 jaar gratis
Kangoeroe (4 en 5 jaar) €   3,50
F-jeugd € 14,50
E-jeugd € 14,50
D-jeugd € 14,50
C-jeugd € 16,50
B-jeugd € 16,50
Junioren (A) € 20,50
Recreanten € 12,75
Senioren € 24,-
Steunende leden €   7,-

Indien bij een lid gedurende het verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) in 3 van de 12 maanden de automatische incasso mislukt, wordt hij/zij verplicht gesteld om het volgende verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) de gehele contributie van 12 maanden in één keer te voldoen. Het bestuur heeft altijd het recht om in bijzondere gevallen anders te handelen.
De contributie wordt geïncasseerd op de 25e van iedere maand.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar penningmeester@tiel72.nl.