Wijzigen/beëindigen lidmaatschap | Korfbalvereniging Tiel'72

Wijzigen/beëindigen lidmaatschap

Duur van het lidmaatschap:

  • Het lidmaatschap is altijd voor een verenigingsjaar.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop.

Wijziging registratiegegevens:
Wijzigingen in gegevens van je registratie kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie (leden@tiel72.nl). Het betreft hier o.a. Naam, Adres, IBAN.

Wijziging lidmaatschap:
Bij een langdurige blessure of ziekte is het toegestaan om het ‘spelend’ lidmaatschap om te zetten in een `steunend` lidmaatschap. Het verzoek moet worden ingediend bij de ledenadministratie (leden@tiel72.nl). Bij hervatting van de training en/of competitiedeelname wordt het `steunend` lidmaatschap weer omgezet in `spelend` lidmaatschap.

Lidmaatschap beëindigen:

  • Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per mail naar de ledenadministratie: leden@tiel72.nl. Zodra u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen wordt uw verzoek in behandeling genomen.
  • Opzeggen kan tot 1 juni, dit is 30 dagen voor het einde van het verenigingsjaar.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij de opzegging valt binnen het laatste kwartaal van het verenigingsjaar en voor 1 juni plaatsvindt. Bovenstaande geldt ook in geval van medisch advies of verhuizing.