Wijzigen/beëindigen lidmaatschap | Korfbalvereniging Tiel'72

Wijzigen/beëindigen lidmaatschap

Wijziging registratiegegevens:
Wijzigingen in gegevens van je registratie kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie (leden@tiel72.nl). Het betreft hier o.a. Naam, Adres, IBAN.

Wijziging lidmaatschap:
Bij een langdurige blessure of ziekte is het toegestaan om het ‘spelend’ lidmaatschap om te zetten in een `steunend` lidmaatschap. Het verzoek moet worden ingediend bij de ledenadministratie (leden@tiel72.nl). Bij hervatting van de training en/of competitiedeelname wordt het `steunend` lidmaatschap weer omgezet in `spelend` lidmaatschap.

Lidmaatschap beëindigen:
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per mail naar de ledenadministratie: leden@tiel72.nl . Zodra u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen wordt uw verzoek in behandeling genomen.

Indien er tussen 1 juni en 30 juni wordt opgezegd, zal tot en met september contributie verschuldigd zijn.

Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar (na 30 juni en voor 1 juni van het jaar daarop) zal tot het einde van het verenigingsjaar contributie verschuldigd zijn en blijft het lid verbonden aan de vereniging tot het einde van het verenigingsjaar. In geval van medisch advies of verhuizing (buiten de Gemeente Tiel) wordt bij opzegging van het lidmaatschap een opzegtermijn van drie maanden in acht genomen, vanaf het moment van binnenkomst van de opzegging.

Het lidmaatschap is altijd voor een verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop.