Bijzonder afscheid voor Bert de Rooij na 27 jaar voorzitterschap | Korfbalvereniging Tiel'72

Bert de Rooij heeft na 27 jaar voorzitterschap de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger Mathijs Ramaker. Dit gebeurde afgelopen donderdag 3 november tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Aan het eind van de vergadering werd Bert door het bestuur aangedragen als erelid van Tiel’72.

Het was een bijzondere avond en dat was ook te merken aan de grote opkomst. Bijna zeventig leden waren aanwezig om de laatste ALV met Bert als voorzitter bij te wonen. Tijdens het eerste deel van de vergadering mocht Bert nog een paar keer met de hamer tikken, maar na de pauze was het dan toch echt tijd om het stokje over te dragen aan zijn opvolger Mathijs. Hij kreeg met 68 stemmen voor het volste vertrouwen van de aanwezige leden, een fijne start.

Na de wisseling van het voorzitterschap ging het officiële gedeelte van de ALV gewoon door en Mathijs deed dat als kersverse voorzitter heel verdienstelijk. Aan het eind van de vergadering was het dan toch echt tijd om Bert in het zonnetje te zetten, want 27 jaar voorzitterschap kon de vereniging niet zomaar onopgemerkt voorbij laten gaan. Bert kreeg een prachtig boek cadeau namens de hele vereniging, waarin de leden vertelden wat zij dachten als zij aan Bert de Rooij denken. Daarnaast was er ook nog een cadeau namens de selectie van Tiel72 en de Jeugd Technische Commissie. Naast de cadeaus waren er natuurlijk ook heel veel mooie woorden voor Bert, die zelf ook nog een dankwoord sprak.

Aan het eind van de vergadering was het tijd voor een onverwachte stemronde, omdat het bestuur Bert aandroeg als erelid van Tiel’72. Alle aanwezige leden stemden uiteraard unaniem voor, waardoor Bert erelid van Tiel’72 is geworden. Een bijzondere benoeming, want tot op heden was Gerrit van Arkel – lid van het eerste uur – het enige erelid van Tiel’72. Ook Bert mag zich dus erelid van Tiel’72 noemen.

Gelukkig hoeft Tiel’72 Bert nog niet te missen, want de komende vijf jaar gaat hij zich volop inzetten om de lang gekoesterde wens voor een eigen sporthal te realiseren. Daarnaast zal Bert ook nog regelmatig binnen de lijnen als scheidsrechter te zien zijn en buiten de lijnen als supporter. Ook blijft hij aanspreekpunt voor alle vragen en opmerkingen over onze accommodatie.