Vrienden van Tiel'72


Contact de Vrienden van Tiel’72:

devriendenvantiel@tiel72.nl

Commissieleden:

Fred Straatman Aanspreekpunt
Mathijs Ramaker

Wie zijn de Vrienden van Tiel’72? 
De ‘Vrienden van Tiel’72’ zijn mensen die onze korfbalvereniging een warm hart toedragen en daarvoor jaarlijks een financiële bijdrage leveren. Met deze stortingen sparen de Vrienden van Tiel’72 voor uitgaven die buiten de normale begroting van de vereniging vallen. In het gulden tijdperk heette deze club nog de ‘Club van Honderd’, later werd dit door de euro de ‘Club van Vijftig’ en nu een aantal jaar later is deze club omgedoopt tot de ‘Vrienden van Tiel’72’. 

Op deze pagina vind je wat algemene informatie over deze club, zoals wie er deelnemer kunnen worden en wie je al zijn voorgegaan. Ook vind je hier het inschrijfformulier terug en lees je onderaan de pagina de meest recente nieuwsberichten vanuit de Vrienden van Tiel’72.

Wat kost het?
Je kunt lid worden van de Vrienden van Tiel’72 voor €50,- per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk ook! Door het inschrijfformulier in te vullen, geef je automatisch een machtiging aan onze penningmeester om de bijdrage af te schrijven van je bankrekening. Per bijdrage van €50,- per jaar kan één persoon deelnemer worden van de Vrienden van Tiel’72. 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Wanneer wordt de bijdrage afgeschreven?
De bijdrage wordt één keer per jaar afgeschreven,  in de loop van december. Dit geldt ook voor degenen die zich in de loop van het jaar aanmelden voor de Vrienden van Tiel’72.

Mocht je willen stoppen als Vriend van Tiel’72 willen wij je vragen om dit uiterlijk vóór 1 november door te geven in verband met de verwerking van de opzegging.

Wie kunnen Vriend van Tiel’72 worden?
Iedereen die Tiel’72 een warm hart toedraagt, kan Vriend van Tiel’72 worden. Dat geldt dus voor ouders, ooms, tantes, grootouders, vrienden en vriendinnen, buren oud-leden en ga zo maar door! Teams en commissies kunnen geen deelnemer worden.

Bedrijven en ondernemers kunnen voor €100,- deelnemen aan Vrienden van Tiel’72 en met bedrijfslogo en -naam op het bord komen te staan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de pagina Sponsors.

Wie zijn op dit moment Vriend van Tiel’72? 
In ons clubhuis hangt een mooi bord met de namen van alle Vrienden van Tiel’72. Dit fraaie bord is aangeschaft na de eerste bijeenkomst, nadat alle aanwezige Vrienden van Tiel’72 hier hun akkoord voor hadden gegeven. Neem eens een kijkje op het bord om te zien wie op dit moment de Vrienden van Tiel’72 zijn!

Let op: alleen de deelnemers die aan hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen vermelding op het bord vind je hierop terug.

Wilt u Vriend van Tiel’72 worden? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in.