Lidmaatschap wijzigen/beëindigen


De duur van een lidmaatschap bij Tiel’72 is altijd voor een verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop.

Lidmaatschap opzeggen?
Het opzeggen van een lidmaatschap kan alleen per e-mail naar de ledenadministratie. Zodra je een ontvangstbevestiging hebt ontvangen, wordt je verzoek in behandeling genomen. Opzeggen kan tot 1 juni. Dit is 30 dagen voor het einde van het verenigingsjaar.

Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij de opzegging valt binnen het laatste kwartaal van het verenigingsjaar en vóór 1 juni plaatsvindt. Bovenstaande geldt ook bij een medisch advies of een verhuizing.

Wijziging lidmaatschap?
Wil je je lidmaatschap niet opzeggen, maar wel wijzigen? Bij een langdurige blessure of ziekte is het toegestaan om het ‘spelend’ lidmaatschap om te zetten naar een ‘steunend’ lidmaatschap. Het verzoek moet worden ingediend bij de ledenadministratie (leden@tiel72.nl). Bij hervatting van de training en/of deelname aan competitiewedstrijden wordt het ‘steunend’ lidmaatschap weer omgezet in een ‘spelend’ lidmaatschap.

Wil je iets wijzigen in je gegevens bij Tiel’72?
Wijzigingen in je gegevens kun je doorgeven aan de ledenadministratie via leden@tiel72.nl. Je kunt hierbij denken aan wijziging van je naam, een adreswijziging of een IBAN-wijziging.