Vrijwilligerswerkgroep


Over de vrijwilligerswerkgroep
Deze club mensen begint als werkgroep. Het uiteindelijke doel van de werkgroep is te komen tot een vrijwilligerscommissie. Dus een club mensen die samen het vrijwilligersbeleid gaan dragen en uitvoeren. “Het doel van de vrijwilligerscommissie is het waarborgen van de continuïteit van een evenwichtig vrijwilligersbestand bij korfbalvereniging Tiel’72”.

Onze korfbalvereniging kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers nemen een sleutelpositie in binnen de vereniging. Het zijn leden, die zich enkele of meerdere uren per week inzetten voor de club om korfballen en nevenactiviteiten mogelijk te maken. Het is dus van belang om een goed vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. Dit zorgt voor een prettige samenwerking tussen vrijwilligers en vereniging. Het maakt duidelijk wat we van jou als vrijwilliger verwachten, en wat wederzijdse rechten en plichten zijn. Beleid zorgt ook voor goede werkafspraken.

Contact vrijwilligerswerkgroep:

vrijwilliger@tiel72.nl

Commissieleden:

Piet van Wijk
Henri van der Wal
Jolanda Schuurman
Miriam Peters
Aart van Westrienen
Cor-Jan van der Wal