Nieuwe maatregelen, controle CTB | Korfbalvereniging Tiel'72

Beste leden, trainers, ouders en verzorgers,

Dinsdag 9 november hebben wij deelgenomen aan een digitaal vragenuurtje met de Gemeente Tiel over de nieuwe coronamaatregelen.

In dit overleg is gevraagd hoe wij als vereniging om moeten gaan met de controle op het Corona Toegangsbewijs (CTB) en wat de gevolgen voor de vereniging zijn als wij als vereniging nalatig zijn in het controleren op het CTB.
Wanneer wij niet aan de regels voldoen volgt een waarschuwing of een sanctie. Bij meerdere waarschuwingen of als tijdens een controle blijkt dat wij als vereniging (bewust) geen controles uitvoeren dan zal de gemeente de vereniging sluiten. Bij een sluiting betekent het dat wij tot het einde van alle coronamaatregelen niet meer mogen korfballen. Wij zullen dan alle teams moeten terugtrekken bij het KNKV.

Controle
We moeten voor iedere training en op elke wedstrijddag alle spelers en toeschouwers van 18 jaar en ouder controleren, omdat aan het groene scherm niet te zien is of iemand gevaccineerd, hersteld of getest is. Wij mogen ook niet bijhouden wie wel en niet gevaccineerd/hersteld/getest is, daarom moet dit iedere training en bij iedere wedstrijd opnieuw gebeuren.

Omdat onze vrijwilligers al heel erg druk zijn en wij vanuit de gemeente te horen hebben gekregen dat er budget is voor financiële ondersteuning hebben wij besloten om tijdens de wedstrijddagen een externe partij in te huren die bij de ingang van de sporthal zal staan om iedereen te controleren op het CTB.

Tijdens trainingen is dit vanwege het financiële plaatje niet mogelijk en vragen wij aan de trainers of de teambegeleider of zij deze controle kunnen uitvoeren bij spelers van 18 jaar en ouder en bij ouders die tijdens de training komen kijken. Mocht je als trainer of begeleider deze controle niet willen of kunnen doen dan vernemen wij dat als bestuur graag via bestuur@tiel72.nl, zodat wij naar een passende oplossing kunnen zoeken. Naast het uitvoeren van de controle op het CTB is het advies van de gemeente om de buitendeur van de sporthal tijdens de training op slot te draaien. Op deze manier komen er geen mensen de hal binnen zonder dat de controle heeft plaatsgevonden. Laat hierbij de sleutel in de deur zitten i.v.m. de (brand)veiligheid. In de hallen zijn naast de toegangsdeur ook nooddeuren en uitgangen aanwezig.

Bestuur Tiel’72